+371 28 300 777
+371 28 300 777
Nomas maksa

Nomas maksa tiek noteikta 24 stundām. Nomas maksa var tikt samazināta vai palielināta atkarībā no nomas perioda un noteikumiem.

Nomas termiņš

Minimālais nomas termiņš ir 24 stundas.

Vecuma ierobežojumi
Minimālais autovadītāja/nomnieka vecums ir 21 gads.


Personu apliecinošie dokumenti
Autovadītājam/nomniekam jābūt derīgai pasei un vismaz divus gadus iepriekš izdotai atbilstošās kategorijas vadītāja apliecībai.

Norēķini un drošības nauda
Norēķins par nomu un drošības naudas iemaksa ir jāveic iznomāšanas sākumā. Norēķini ir veicami ar skaidrā naudā, pārskaitījuma veidā vai ar kredītkartēm:

Drošības naudas apmēru nosaka atsevišķi, tas tiek ieturēts (priekšautorizēts) nomas termiņa sākumā un tiek atbloķējas pēc 14 dienām.

Apdrošināšana

Iznomājamā automašīna ir apdrošināta pret bojājumiem (LDW), zādzību un laupīšanu (THW), kā arī tai ir spēkā autovadītāja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise (OCTA). Minimālās drošības naudas (pašriska) apmērs ir 300 līdz 400, atkarībā no auto klases.


Atbildības samazināšana
Pēc klienta vēlmēm var tikt samazināta atbildība (pašrisks) par iznomātajai automašīnai nodarītajiem bojājumiem līdz 0
. Šajā gadījumā klientam ir jāveic atbildības samazināšanas maksājums, kura apmēru nosaka atkarībā no nomas noteikumiem, bet ne mazāk par 15 par dienu.

Automašīnas pieņemšana un nodošana
Automašīnas nodošana un pieņemšana klientam notiek Rīgā, Krasta ielā 40, LV1003. Pēc iepriekšējas vienošanās un par papildu samaksu iespējama automašīnas pieņemšana un nodošana citā laikā vai vietā.

Administratīvie pārkāpumi un dokumentu/atslēgu nozaudēšana
Klients nes pilnu atbildību par visiem administratīvajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas izdarīti automašīnas nomas laikā. Automašīnas dokumentu vai atslēgu nozaudēšanas gadījumā klientam ir jāmaksā kompensācijas nauda
100 apmērā.

Degviela
Iznomājamās automašīnas tiek nodotas klientam ar pilnu degvielas tvertni. Klientam jārīkojas tāpat. Atgriežot nepilnu degvielas tvertni, ir jāmaksā kompensācijas nauda, kas sastāda
2 par katru iztrūkstošo degvielas litru.

Teritoriālie ierobežojumi
Automašīnas iznomāšanas teritorija ir Latvijas Republikas administratīvās robežas. Lietošanas teritorijas paplašināšana līdz Eiropas Savienības robežām notiek tikai pēc saskaņošanas ar Iznomātāju. Tiek piemērota
papildus samaksa no 7 līdz 10 par 24h.

Rezervācija tiek veikta tikai uz automašīnas grupu, noteikta auto marka netiek garantēta.